Д.Уртнасан - ᠌᠌"Монгол толь" төсөл нэртэй хэрэглэгчийн нэмсэн үг болон тайлбарын жагсаалт
Нэмсэн үг: Нийт 237 үг нэмсэн байна.
Нэмсэн тайлбар: Нийт 45 тайлбар нэмсэн байна.