САКЭ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Япон үндэсний нэрмэл архи. ()