Эерэг үнэлгээ авсан үгсийн жагсаалт болон саналын тоо
МОНГОЛ 2
эдийн ашиг эхэндээ эрдмийн ашиг эцэстээ 2
ЯГАА 1
ЦУГ 1
ЦАХИЛГААН 1
ХАЛХ 1
ШАРЛАХ 1
УГ 1
ЦЭЦЭГ 1
ГИЙНГОО 1
бүс нутаг 1
ёс зүй 1
ШИДЭТ 1
ГИВААН 1
АА 1
орчуулга хийх 1
хөгшин азарга жороо сурах 1
БАГАНА 1
оюуны өмч 1
ХУЦ 1
БЯДУУ 1
Ф 1
бушуу туулай борвиндоо баастай 1
ЭНХ 1
тэмээ туйлах 1
ААВ 1
ЭКСПЕДИЦ 1
ГОНЗГОЙРОХ 1
ЛООЛЬ 1
ЕГӨӨДӨЛ 1
хүү хүн аагтай ч түймэр мэт битгий ноц, хүүхэн хүн ааштай ч салхин мэт бүү хуйсгана 1
ДААМАН 1
НОХОЙ 1
ЭРЧИМ 1
шүдлэн байдас 1
мөсөн гол 1
МӨНХ 1
хэвлүүн атаахай 1
АДАНГА 1
ЗАЯА 1
АРГАЛЬ 1
хулгайч нохой 1
сүн далай 1
АГЛАГ 1
Л 1
ДӨШ 1
ШИРЭЭХ 1
ТӨР 1
БАНХАР 1
СҮЛЭЛДЭХ 1
хүүрнэх өгүүлбэр 1
гарын авлага 1
БУЛАГ 1
алтан хошуу 1
САМПИН 1
БАТРАШ 1
ГАРДИ 1
ИНЕРЦ 1
АВАЛТАЙ 1
алтан хараацай 1
ДЭГРЭЭ 1
НОМ 1
ДАРЖИН 1
ОРООНГИ 1
а үсэг эрдмийн дээж, аяга цай идээний дээж 1
ӨЛЗИЙ 1
ХОРОЛ 1
А 1
МОГДГОР 1
Эсрэг үнэлгээ авсан үгсийн жагсаалт болон саналын тоо
АВИАЛБАР 2
монгол орос толь 1
ГЭРГҮЙ 1
БЯНТ 1
эрх чөлөө 1
БОРОГ 1
ЗИНБЭ 1
хурмаст тэнгэр 1
ӨРЛӨГ 1