Эерэг үнэлгээ авсан үгсийн жагсаалт болон саналын тоо
эдийн ашиг эхэндээ эрдмийн ашиг эцэстээ 2
МОНГОЛ 2
ЦАХИЛГААН 1
ЯГАА 1
ЦУГ 1
ХОРОЛ 1
ЦЭЦЭГ 1
бүс нутаг 1
А 1
ёс зүй 1
УГ 1
ШИДЭТ 1
АА 1
орчуулга хийх 1
хөгшин азарга жороо сурах 1
ГИВААН 1
ХУЦ 1
БАГАНА 1
ХАЛХ 1
ШАРЛАХ 1
БЯДУУ 1
Ф 1
ГИЙНГОО 1
ЭНХ 1
бушуу туулай борвиндоо баастай 1
ЭКСПЕДИЦ 1
тэмээ туйлах 1
оюуны өмч 1
ГОНЗГОЙРОХ 1
ЛООЛЬ 1
хүү хүн аагтай ч түймэр мэт битгий ноц, хүүхэн хүн ааштай ч салхин мэт бүү хуйсгана 1
ЕГӨӨДӨЛ 1
ДААМАН 1
НОХОЙ 1
МӨНХ 1
ЭРЧИМ 1
ААВ 1
шүдлэн байдас 1
мөсөн гол 1
ЗАЯА 1
АДАНГА 1
хулгайч нохой 1
АРГАЛЬ 1
сүн далай 1
АГЛАГ 1
Л 1
ШИРЭЭХ 1
хэвлүүн атаахай 1
ТӨР 1
ДӨШ 1
СҮЛЭЛДЭХ 1
хүүрнэх өгүүлбэр 1
гарын авлага 1
БАНХАР 1
БУЛАГ 1
БАТРАШ 1
ИНЕРЦ 1
алтан хараацай 1
АВАЛТАЙ 1
НОМ 1
ДЭГРЭЭ 1
алтан хошуу 1
а үсэг эрдмийн дээж, аяга цай идээний дээж 1
ДАРЖИН 1
САМПИН 1
ОРООНГИ 1
ГАРДИ 1
ӨЛЗИЙ 1
МОГДГОР 1
Эсрэг үнэлгээ авсан үгсийн жагсаалт болон саналын тоо
АВИАЛБАР 2
хурмаст тэнгэр 1
ӨРЛӨГ 1
монгол орос толь 1
ГЭРГҮЙ 1
БЯНТ 1
эрх чөлөө 1
БОРОГ 1
ЗИНБЭ 1