МӨНХ

1. Юмс үзэгдлийн хувирч өөрчлөгдөхгүй, харьцангуй бат бэх орших чанар, үүрд, эгнэгт: мөнх дуурсагдах дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Найман хүллийн нэг, тэнгэрийг төлөөлнө: мөнх хөх тэнгэр (монголчуудын бөөгийн мөргөлийн шүтээн тэнгэр) - Мөнх дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Түүвэр зохиол.

мөнх дуурсагдах үүрд дуурсагдах
мөнх зул үргэлж асах зул
мөнх ногоон ургамал жилийн дөрвөн улиралд үргэлж ногоон өнгөтэй байдаг ургамал
мөнх сарьдаг мөнх цаст уул
мөнх цас өндөр уулын оройд тогтсон хайлдаггүй цас
мөнхийн ус уусан хүн үхдэггүй хэмээн үлгэр домогт гардаг шидэт ус
мөнх цэвдэг газрын хөрсөн дор ба дээр байх үргэлжийн хөлдүүс байдал
мөнх бус хамаг юм хэзээд өөрчлөгдөх жамтай
мөнх бусыг үзүүлэх нас барсныг цээрлэн хэлэх
мөнх бусыг үзэх нас барах
мөнх нойрсох нас барах, үхэхийн хүндэтгэл
үхэлгүй мөнх хэзээ ч үл үхэх
ашид мөнх үүрд, эгнэгт
өнө мөнх удаан хугацаанд хувирдаггүй мөнх
үүрд мөнх үргэлж, эгнэгт
энх мөнх эгнэгт амар амгалан байх нь
мөнх өвс мөнх ногоон олон наст өвс, өлзийт өвс
мөнх харгана навч нь ганддаггүй, нэг зүйл харгана
мөнх сугас мөрөн голд төрдөг, өнгө хар, толгой том, хайрстай нэг зүйл загас
төв шударга мөнх, түрэмгий зусар хэврэг үнэнч байдал үргэлж орших
алт шороонд дарагддаг, алдар мөнхөд дарагддаггүй үнэн шударга явдал хэзээд үл мартагдах
эд нь хэврэг, эзэн нь мөнх байг шинэ хувцас өмсөхөд хэлэх ерөөлийн үг
мөнх хөх тэнгэр монголчуудын бөөгийн мөргөлийн шүтээн тэнгэр