ТӨСЛИЙН БАГ

Санаачлагч:

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч асан Цахиагийн Элбэгдорж

Дэмжигч: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Удирдагч: Л.Болд (Хэл зохиолын хүрээлэнгийн захирал, академич)
Гүйцэтгэгч:

Ц.Батдорж (Хэл зохиолын хүрээлэнгийн ЭША, доктор)

Э.Баярчимэг (Хэл зохиолын хүрээлэнгийн ЭША, доктор)

С.Мөнхсайхан (Хэл зохиолын хүрээлэнгийн ЭША, доктор)

Т.Пүрэвсүрэн (Хэл зохиолын хүрээлэнгийн ЭША, доктор)

Д.Уртнасан (Хэл зохиолын хүрээлэнгийн ЭША, доктор)

Д.Ууганбаатар (ФТХ, Информатикийн салбар ЭША, доктор)

Н.Баттүшиг (ФТХ, Информатикийн салбар ЭША, магистр)

Э.Батзаяа (ФТХ, Информатикийн салбар ЭША, магистр)

Ч.Содоо (ФТХ, Информатикийн салбар ЭША, магистр)