хүү хүн аагтай ч түймэр мэт битгий ноц, хүүхэн хүн ааштай ч салхин мэт бүү хуйсгана
/ зүйр цэцэн үг /
зөвхөн ааг омгоор юу ч бүтээж чадахгүй гэсэн санаа