ААГШУУЛАХ II
Ид чадал, омог сүрийг нь дэвэргэх.
Ижил үг:

ААГШУУЛАХ I