ААГШУУЛАХ II

Ид чадал, омог сүрийг нь дэвэргэх.

Ижил үг:

ААГШУУЛАХ I