ААДАЙЛГАХ

1. Аадгар болгох: дээлээ аадайлгах (дээлээ богинодуулж, аадгар болгох);


2. Аадгар харагдах.