ААДАН II
/ ургамал /
Нийлмэл цэцгийн багийн хурц үнэртэй, гашуун амттай, хагас бутлаг мод; хурдан цагаан.
Ижил үг:

ААДАН I