ААДАН II
/ ургамал /

Нийлмэл цэцгийн багийн хурц үнэртэй, гашуун амттай, хагас бутлаг мод; хурдан цагаан.

Ижил үг:

ААДАН I