ААДАРШИХ

1. Бороо ширүүсэн үргэлжлэн орох шинжтэй болох;


2. Ойр ойрхон аадар бороо орох.