ААДГАР

1. Богино, тагдгар: аадгар дээл (богино дээл);


2. Хүн, малын намхан бөгөөд бүдүүн нь: аадгар өвгөн (намхан тагдгар өвгөн), аадгар морь (намхан давжаа, бахим тарган дэлгэрэнгүй...
аадгар дээл

богино дээл

аадгар өвгөн намхан тагдгар өвгөн
аадгар морь намхан давжаа, бахим тарган морь