ӨВӨӨ

1. Эцгийн эцэг;


2. Настай эр хүнийг авгайлан дуудах үг.