ӨВӨӨЛЖ
/ амьтан /

Өд хүрэвтэр, хошуу нарийн урт, бага зэрэг махир, толгойдоо өвөгтэй, сүүлний өөхөн булчирхайгаасаа өмхий үнэртэй шингэн дэлгэрэнгүй...