ӨВӨР I

1. Ар гэдгийн эсрэг утга, юмны өмнөх, энгэр тал, урд этгээд: уулын өвөр (уулын ‎энгэр, нөмөр дэлгэрэнгүй...


2. Суугаа хүний өвдөг, хэвэл орчмын газар; өвөр дээрээ тавих (өвдөг дээрээ тавих) - Хандыг Бадарч өвгөн өвөр дээрээ тэврэн сууж дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш.

уулын өвөр уулын энгэр, нөмөр хэсэг
өвөр газар а. Уул давааны энгэр, нөмөр газар; б. [шилжсэн] Өвөр Монгол
Өвөр Монгол БНХАУ-ын нутагт амьдардаг Монгол үндэстэн
өвөр зурхай сур харвахад сур өрөх газрын нүүр этгээдэд хоёр нум хэмжиж, хана хасаанаас дотогш гурван метр зайд заагласан зураас харвасан сум өвөр зурхайгаас дотогш тусвал дутсанд тооцно
ар өвөр аливаа юмны өмнө болон хойд тал
өндөр уулын өвөр дээр, өргөн голын зах дээр уул ус жигдэрсэн сайхан нутаг орон гэсэн санаа
өвөр дээрээ тавих өвдөг дээрээ тавих
Ижил үг:

ӨВӨР II

ӨВӨР III