ӨВӨР II

1. Бүсэлсэн дээлийн энгэрийн доторх зай: өвөртөө хийх (дээлийнхээ энгэрт хийх), өвөр дэлгэрэнгүй... (урд энгэр дүүрэн) - Хоньчин Найдан сайхан цэцгүүдийг өвөр дүүрэн түүв. Д.Цэвэгмид. Зохиолын түүвэр., өвөр түрий [хоршоо] (бүсэлсэн дээлийн энгэрийн доторх зай болон гутлын зулгийн дээд хэсэг) - Хоёр хүүхэд “Аав аа! Идэх юм юү авчирсан бэ?” гэж Жамцын өвөр түрийг нэгжиж байна. Д.Нацагдорж. Монгол ардын суут., *өвөр түрийгээ тэмтрэх (ямар нэгэн зүйлийг эрж хайн хувцас хунараа нэгжих, байхгүйд сэтгэл зовох), *өвөр түрийдээ орох (дотно сайхан үерхэн нөхөрлөх, дотно харьцаа үүсгэх) - Өсөхөөс эхлээд өвөр түрийдээ орж, үерхэн нөхөрлөсөн найз Дэмбэрэлдээ муу санаж... билээ. П.Хорлоо. Хүйсийн хөндийд;


2. Хучлаганы дотор хамт унтах - Нялх хүүхдээ өвөртөө авч унтдаг байв. Я.Цэвэл. Монгол хэлний товч тайлбар дэлгэрэнгүй... өвөрт орох (хучлага дотор нь орох), өвөрт унтах (хэн нэгэнтэй нэг хөнжилд хамт унтах), өвөрт хэвтэх (цуг хэвтэх) - Хатны минь өвөрт хэвтэж байхыг харсан байж мэднэ. В.Шарма. Таван сургамж., *өвөр зөрүүлэх (ханилан суух, г‎эрлэх) - Би хэн ч албадсан Донойтой толгой холбож өвөр зөрүүлэхгүй. П.Хорлоо. Багш., *өврөө нээх (бусдад биеэ өгөх) - Хань бүлээ голж өөр эрд өврөө нээдэг болоо юу? Д.Гармаа. Цагаан булаг., *өвөр сул (завхай, шалиг хүн) - Долгорыг өвөр султай гэдэг. Д.Маам. Газар шороо.,
3. Юм агуулахаар хувцасны энгэрт хийсэн бяцхан уут: цамцны өвөр (цамцны энгэрт байх бяцхан уут), өвөр хармаа (энгэр дэлгэрэнгүй...
өвөртөө хийх дээлийнхээ энгэрт хийх
өвөр дүүрэн урд энгэр дүүрэн
өвөр түрий бүсэлсэн дээлийн энгэрийн доторх зай болон гутлын зулгийн дээд хэсэг
өвөр түрийгээ тэмтрэх ямар нэгэн зүйлийг эрж хайн хувцас хунараа нэгжих, байхгүйд сэтгэл зовох
өвөр түрийдээ орох дотно сайхан үерхэн нөхөрлөх, дотно харьцаа үүсгэх
өвөрт орох хучлага дотор нь орох
өвөрт унтах хэн нэгэнтэй нэг хөнжилд хамт унтах
өвөрт хэвтэх цуг хэвтэх
өвөр зөрүүлэх ханилан суух, гэрлэх
өврөө нээх бусдад биеэ өгөх
өвөр сул завхай, шалиг хүн
цамцны өвөр цамцны энгэрт байх бяцхан уут
өвөр хармаа энгэр талд байх хармаа
өврийн ном а. Багавтар хэмжээтэй гарын авлага; б. Лам нар айлаар явахдаа авч явдаг ойр зуурын хэрэгцээний судар
өврийн дэвтэр өвөртөлж явахад зориулсан жижиг дэвтэр
өвөр хоосон мөнгөгүй
өвөр хоослох өөрт байсан мөнгө төгрөгийг нь хуу хамж авах
өвөртөө ганц улаан мөнгөгүй мөнгө төгрөг огт байхгүй, гар хоосон гэсэн санаа
Ижил үг:

ӨВӨР I

ӨВӨР III