ӨВӨРМӨЦ

Бусдаас ялгагдах өөр, онцгой шинж чанар бүхий, тусгай, энгийн бус: өвөрмөц байдал (содон сонин дэлгэрэнгүй...

өвөрмөц байдал содон сонин байдал
өвөрмөц дүр энгийн бус дүр төрх
өвөрмөц зураг үл давтагдах онцлог урлалтай зураг
өвөрмөц заншил тухайн улс үндэстний онцлогийг харуулсан зан заншил
өвөрмөц үзэгдэл хачин жигтэй үзэгдэл
өвөрмөц хэллэг үг үндсэн утгаа алдаж өөр утга илэрхийлсэн нь
өвөрмөц үзэх онцгойлон үзэх

өвөрмөц зан авир

Зочин 2019-04-18 22:35:34