камертай утас
дүрсийг дэлгэц дээр шууд гаргах аппаратаар тоноглосон гар утас