КАМФОР

Өвөрмөц үнэртэй, өнгөгүй талст бодис, эмнэлэг, техникт хэрэглэдэг нэгэн зүйл гавар: камфортай спирт дэлгэрэнгүй...