КАМИН

Задгай зуух: камин зуух (ханын задгай зуух).