ӨВӨРМӨЦЧИЛӨХ

Өвөрмөц байдалтай болгох, өвөрмөц мэтээр үзэх.