ӨВӨРЧЛӨХ II

Тал тохой татаж дотночлон илүүд үзэх: өвөрчлөн хандах (өөрийн хамаатан садан, танил хүмүүстээ тал дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ӨВӨРЧЛӨХ I