ӨВРӨХ I

Хүч хүрэхгүй мохох, амархан цуцах: мал өврөх (мал доройтож цуцах), өврөх доройтох дэлгэрэнгүй...

мал өврөх мал доройтож цуцах
өврөх доройтох хүч чадал нь барагдан сульдах
Ижил үг:

ӨВРӨХ II

ӨВРӨХ III

ӨВРӨХ IV

ӨВРӨХ V