ӨВСӨН

1. Нарийн ногоон туяхан иш, мод, бутнаас бусад ургамал: борог өвс (хуучирч хатсан хагд өвс) - дэлгэрэнгүй...


2. Өвсөөр хийсэн, хулдсан зүйл: өвсөн нөмрөг (хялгана зэрэг өвсөөр сүлжсэн борооны нөмрөг), өвсөн шаахай (өвсөөр дэлгэрэнгүй...
3. Мал тэжээхээр хадаж хатаасан ногоо: өвсөн бухал (х‎эсэг хэсэг газарт шовойлгож овоолсон өвс), өвсөн нуруу дэлгэрэнгүй...