ӨВСТӨХ
/ яриа /

Тарианд зэрлэг өвс холилдон ургах: талбай өвстөх (талбайн ургамалтай хамт зэрлэг өвс холилдон ургах), дэлгэрэнгүй...

талбай өвстөх талбайн ургамалтай хамт зэрлэг өвс холилдон ургах
тариа өвстөх тарианы талбайд зэрлэг ургамал ургах