ӨВТГӨХ

1. Бие махбодыг зориуд шаналгах: үүргэвч мөр өвтгөх (үүргэвч дарснаас мөр хөндүүрлэх), толгой дэлгэрэнгүй... (толгойг өвчтэй болгох);


2. Сэтгэлийг шаналгах: сэтгэлийг нь өвтгөх (с‎этг‎эл санааг нь зовоох).

үүргэвч мөр өвтгөх үүргэвч дарснаас мөр хөндүүрлэх
толгой өвтгөх толгойг өвчтэй болгох
сэтгэлийг нь өвтгөх сэтгэл санааг нь зовоох