ӨВХӨЛЗӨХ

Өвхгөр зүйлийн байнга хөдлөх: чоно өвхөлзөх (чоно бөгтгөнөн гүйх), өвхөлзөн харайх дэлгэрэнгүй...

чоно өвхөлзөх чоно бөгтгөнөн гүйх
өвхөлзөн харайх тонголзон харайх