ӨВЧИГНӨХ

Зүй бус ааш гаргах, сагсуурах, дүвчигнэх: өвчигнөх дүвчигнэх [хоршоо] (хий сагсуурах, хоосон агсамнан дэлгэрэнгүй...