ӨВЧЛӨМТГИЙ

Өвчин амархан тусдаг, өвчлөх нь түргэн.