ӨВЧҮҮН

Хүн, амьтны чээжний өвөр этгээдэд байх хавирганы бөгсний мөгөөрсөөр залгалдсан уртавтар хавтгай яс - Өвчүүний яс дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Гүнж., өвчүүний бүдэрхий (өвчүүний толгой), өвчүүний ойс (өвчүүний доод хэсгийн дундах яс), өвчүүний хуруу (өвчүүний хоёр хажуугийн хавиргатай залгалдсан богинохон мөгөөрслөг яс), өвчүүний үес (өвчүүний хуруугүй хавтгай яс), өвчүүний халбага (аймхай мөгөөрс), өвчүүний хуйх (бог малын өвчүүний үсийг хуйхалсан нь), өвчүүний хормой (цорой), өвчүүний хэрсэн (өвчүүний гаднах зузаан өөх), өвчүү түших (нядалсан малын гэдэс дотор гаргахад чээжин биеийг тэгш байлгахаар барих), өвчүү хадах (өвчүүг хавирганаас салгах) - Өвчүүг нь хадах ба гэдсийг гаргах зэргээр алсан байв. Д.Гонгор нар. Д. Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., өвчүүгээ дарах (өвчүүн дээрээ тавих) - Бүсээ хүзүүндээ эрх мэт өлгөж... гараар өвчүүгээ дарж наран өөд хандаж Бурхан халдунд есөнтөө сөгдөж... Монголын нууц товчоо., өвчүүгээ дэлдэх (өвчүүн тушаа газраа цохих) - Тэмүжин өөрөө Бурхан халдун дээр бууж өвчүүгээ дэлдэж, залбиран өгүүлрүүн... Монголын нууц товчоо., өвчүү чээж [хоршоо] (хүн, амьтны өвчүү болон сээрийн хоорондох зай),  *өвчүү нимгэн~өвчүү гэгээн (ухаан сэргэлэн хурц, авхаалжтай байдал гэсэн санаа), *өвчүүнд түшүүлэх (ихэд санаа тавьж хичээнгүйлэн хандах), *өвчүүний цаагуур юм шидэх (юм идэх), өвчүүн‎ээс шөл гарахгүй, хүрг‎энээс нулимс гарахгүй [зүйр цэцэн үг] (өвчүүг чанахад шөл гардаггүй, хүрг‎эн хүү хүнийрхүү учир бараг уйлдаггүй г‎эсэн санаа).