ӨВЧҮҮЛЭХ

1. Алсан малын арьс ширийг өвчиж авахуулах: нядалсан малаа өвчүүлэх (малын арьсыг хуулан авахуулах) - дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Зодуулах: амьдаараа өвчүүлэх (ихэд зодуулах) - Арьсаа амьдаараа өвчүүлсэн ч дуугарахгүй дээ. дэлгэрэнгүй...

нядалсан малаа өвчүүлэх малын арьсыг хуулан авахуулах
амьдаараа өвчүүлэх ихэд зодуулах