ӨГВИЙХ

1. Өндөр босоо зүйлийн урагш бөхийх, өөвийх: өгвийсөн гэр (хийсэж унах гэж байгаа мэт суурь муутай дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Ядуу зүдүү, арчаа муутай байх.