ӨГИЙ

Эгч, эмэгтэй хүнийг хүндэтгэн дуудах нь - Өгий чамаас холдохгүй ээ. Б.Жамц. Сэтгэлийн нууц., дэлгэрэнгүй... (гэрийн эзэн эмэгтэй) - Бид гэрийн эзэн өгийд тал өгсүгэй. Жинь Пинь Мэй бичиг.