ӨГЛӨГЧ

Хүнд туслахыг бодож, юмаа үл харамлан өгөгч, харамч биш хүн: өглөгч зан (өглөг өгөх дуртай зан байдал дэлгэрэнгүй...

өглөгч зан өглөг өгөх дуртай зан байдал бүхий
өглөгч хүн хүнд туслах дуртай хүн
өнчнийг асарвал өнөр болдог, үгүйд тусалбал өглөгч болдог өнчин хүнийг авч тэжээвэл олуулаа болох, сайхан сэтгэлийн үүднээс хүнд юмаа өгч тусалбал өглөгч болох гэсэн санаа
өгсөн юмандаа харамсахгүй бол өглөгч, өгүүлсэн юмандаа гэмшихгүй бол зөвлөгч хүнд өгчихөөд харамсахгүй байвал харамч биш хүн, ярьж хэлчхээд хожим амаа барихгүй бол сайн зөвлөгч хүн гэсэн санаа