ӨГЛӨӨГҮҮР

Өглөө, өглөө эрт: өглөөгүүр мордох (өглөө эрт явах) - Өглөөгүүр Нацаг Адъяагийн хамт хөшөө мод дэлгэрэнгүй... Ц.Дамбадорж. Толбо нуур., өглөөгүүр идээшлэх (мал өглөө эрт бэлчээрт гарах) - Тэрчлэн өглөөгүүр идээшлээгүй хонь ямаа өлдөөд ус олигтой уудаггүй болно. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., хар өглөөгүүр (маш эрт, үүр цүүрээр) - Хар өглөөгүүр наашаа ирдэг чинь юу ч билээ дээ. Яриа.

өглөөгүүр мордох өглөө эрт явах
өглөөгүүр идээшлэх мал өглөө эрт бэлчээрт гарах
хар өглөөгүүр маш эрт, үүр цүүрээр