ӨГНӨХ II

Үхэр малын айж цочсон үедээ дуугарах: өгнөн орилох (айж цочин орилох).

Ижил үг:

ӨГНӨХ I