ӨГНӨХ I

Өн болох: өгнөх өвөл (өнтэй сайхан өвөл) - Мөн сайхан байна аа, үүнээс илүү ч яаж өгнөх вэ дэлгэрэнгүй... Н.Банзрагч. Зам., өгнөх сөгнөх [хоршоо] (өнтэй сайхан, элбэг дэлбэх байх) - Өвөлд нь өгнөж зунд нь сөгнөж. ААЗ.

өгнөх өвөл өнтэй сайхан өвөл
өгнөх сөгнөх өнтэй сайхан, элбэг дэлбэх байх
Ижил үг:

ӨГНӨХ II