ӨГЛӨГ II

1. Буяны үйл арвижихыг бодож сүм хийд, лам хувраг нарт өргөх өргөл: буяны өглөг (буяныг бодож өгсөн дэлгэрэнгүй...


2. Бусдад тус болох, нинжин сэтгэлийн үүднээс бусдад өгсөн зүйл: өглөгийн эзэн (а. Ямар нэгэн зүйлийг сайн санааны үүднээс тусламж дэлгэрэнгүй...
буяны өглөг буяныг бодож өгсөн барьц
өглөг буян буян санаж өргөх барьц
өглөгийн эзэн а. Ямар нэгэн зүйлийг сайн санааны үүднээс тусламж болгон өгч буй хүн; б. Сүм хийдийн газарт хурал ном айлтган өргөл барьц өгсөн хүн
өглөг өгөх~өглөг түгээх тусламж болгон юм өгөх
өглөг хишиг өөрийн санаагаар бусдад тус дэм болгон өгч буй зүйл
Ижил үг:

ӨГЛӨГ I