ӨГ

Буга, зүр зэрэг гөрөөсийг дуудах аялга: өг аг [хоршоо] (харилцан зандрах дуу чимээ), өг дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (таарамж муутай байдал), өг төг [яриа] (хэг ёг хийсэн яриа) - Багш шавь хоёрын хооронд өг төг яриа бишгүй л гардаг. Монгол ардын шог хошин үлгэр.

өг аг харилцан зандрах дуу чимээ
өг төг таарамж муутай байдал
өг төг яриа хэг ёг хийсэн яриа