ӨВЧЛҮҮЛЭГЧ

Өвчин тусгагч: өвчлүүлэгч нян (өвчний вирус тараагч).