ӨВЧТӨН

Өвчин туссан хүн - Өвчтөн... амьсгал авч чадахгүй их л зүдэрсэн байдалтай ярвайна. Б.Ринчен. Гүнж., гадуур өвчтөн (‎‎эмнэлэгт хэвтэлгүйгээр хяналтад байж эмчилгээ хийлгэж буй хүн), өвчтөний асаргаа (өвчин туссан хүнд үзүүл‎эх анхаарал халамж), өвчтөний ор (өвчтөнг хэвтүүлж эмчлэхэд зориулсан эмнэлгийн ор), өвчтөнг сувилах (а. Өвчтэй хүнийг асрах; б. Өвчтэй хүнд эмчийн зааврын дагуу эмчилгээ хийх), өвчтөнг эмчлэх (өвчин туссан хүнийг эмчлэх), өвчтөнг тусгаарлах (халдварт өвчин туссан хүнийг бусдаас тусгаарлан хэвтүүлж э‎мчлэх), өвчтөнг ‎эргэх (өвчин тусаад х‎эвтэж буй хүний амар м‎энд, биеийн байдал з‎эргийг асууж ирэх).

гадуур өвчтөн эмнэлэгт хэвтэлгүйгээр хяналтад байж эмчилгээ хийлгэж буй хүн
өвчтөний асаргаа өвчин туссан хүнд үзүүлэх анхаарал халамж
өвчтөний ор өвчтөнг хэвтүүлж эмчлэхэд зориулсан эмнэлгийн ор
өвчтөнг сувилах а. Өвчтэй хүнийг асрах; б. Өвчтэй хүнд эмчийн зааврын дагуу эмчилгээ хийх
өвчтөнг эмчлэх өвчин туссан хүнийг эмчлэх
өвчтөнг тусгаарлах халдварт өвчин туссан хүнийг бусдаас тусгаарлан хэвтүүлж эмчлэх
өвчтөнг эргэх өвчин тусаад хэвтэж буй хүний амар мэнд, биеийн байдал зэргийг асууж ирэх