ӨВЧИН

Бие махбодын хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаж хямрах эрүүл биш байдал, үзэгдэл: архаг өвчин (эдгэлгүй дэлгэрэнгүй...

архаг өвчин эдгэлгүй удсан өвчин
гоё өвчин бие махбодын бодисын солилцоо дутагдаж, нуруу хүзүү зэрэг эрхтэн хөших өвчин
хууч өвчин удаан жил болсон өвчин
ужиг өвчин эдгэрэх үйл явц их удаан, хурдан эдгэрэхгүй удсан архаг өвчин
халдварт өвчин аливаа хүн амьтан, юмсаас дамжин халдаж цааш тархах өвчин
хурмал өвчин бадган, хий, шар хавсарсан гурван гэм
шар өвчин арьс шар өнгөтэй болох элэгний онц халдварт өвчин
хүйтэн өвчин голдуу шээсний сүв, бэлгэ эрхтэнд тусах өнгөний өвчин
хүнд өвчин эдгэрэхдээ удаан, аминд аюултай өвчин
нялхсын өвчин нялх, нярай хүүхдэд тусдаг өвчин
арьсны өвчин арьсанд гарах үрэвсэл
өнгөний өвчин голдуу хурьцлын замаар тусах халдварт өвчин
мэдрэлийн өвчин мэдрэл муудаж, ухаан солиорох өвчин
өвчний голомт бие махбодын өвчилсөн хэсэг
өвчний түүх өвчтөний өвчний байдал, эмчилгээг тэмдэглэсэн эмчийн тэмдэглэл
өвчний хуудас өвдсөний учир олгосон магадлах хуудас
өвчний тархалт өвчин халдварлан тархах байдал
өвчний үүр ~ өвчний хөрөнгө цаг ямагт өвчин тусаж өвдөж байдаг хүн
өвчин амарлих а. Халдварт өвчингүй болох; б. Өвчний зовуурь багасах
өвчин илаарьших биеийн зовуурь шаналгаа бага болох
өвчин дэлгэрэх өвчин халдварлан түгэх
өвчин хүрэх бие зовуурь шаналгаатай болох
өвчин тохиолдох өвчтэй болох
өвчин тарих өвчнөө бусдад халдаах
өвчин тарах а. Өвчилсөн хүмүүсийн тоо ихсэх; б. Өвчин газар авч улам даамжрах, биеийн зовуурь шаналгаа улам нэмэгдэх
өвчин ороох үргэлж өвчин тусах
өвчин ээрэх өвчин салахгүй болох
өвчин хүртэх өвчтэй болох
өвчин тусах өвчтэй болох
өвчин олох эрүүл байсан бие махбодоо өвчтэй болгох
өвчин үгдрэх өвчин даамжирч хүндрэх
өвчин ужиграх өвчин илаарьшихгүй удаашрах
өвчин дарах а. Өвчин намдах; б. Өвчин ээрэх
өвчинд шаналах өвчинд нэрвэгдэж зовох
өвчинд баригдах ~ өвчинд нэрвэгдэх удаан хугацаагаар өвчлөх
өвчинд дарагдах урт хугацаагаар өвчтэй байх
өвчин орох биеийн өвчин туссан хэсэг хөндүүрлэн өвдөх
өвчний улмаас ажлаас чөлөөлөгдөх эрүүл мэндийн байдлаасаа болж ажлаас гарах
өвчнийг оношлох биед ямар эмгэг буйг олж илрүүлэх
өвчнөө эмчлүүлэх бие эрүүл болгохоор эмчилгээ хийлгэх
өвчнөөр нас барах биеийн байдал муудсанаас болж нас барах
өвчин гамшиг зовлон бэрхшээл
өвчин зовлон биеийн хэвийн бус үйл ажиллагаанаас үүдсэн энэлэл шаналал
өвчин тахал богино хугацаанд өргөн тархаж дэлгэрэх халдварт өвчин
өвчин хууч удаж архагшсан эмгэг
өвчин эмгэг бие махбодын хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах үзэгдэл