ӨВЧЛӨЛ

Өвчин тусах байдал - Энэ жил хүүхдийн өвчлөл бага байна. И.Дамбажав. Монгол дэлгэрэнгүй... өвчлөл их байх (өвчний тархалт их байх), улаан бурхны өвчлөл (улаан бурхан өвчнөөр өвдөх байдал).

өвчлөл их байх өвчний тархалт их байх
улаан бурхны өвчлөл улаан бурхан өвчнөөр өвдөх байдал