ӨВЧИТ

Өвчин бүхий, өвчин туссан: өрт хүн өгч амрах, өвчит хүн үхэж амрах [зүйр цэцэн үг] (өгцөөтэй хүн дэлгэрэнгүй...