ӨВЧ

Бүрэн, төгс, бүхэл: өвч гэр (иж бүрэн тавилгатай гэр) - Дөрвөн ханатай эсгий бүрээстэй өвч гэрт дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., өвч бие (бүхий л бие) - Өөрийн нүдийг цавчилгүй өвч биеийг минь хамгаалагч өнгийн итгэлт хэвтүүл минь... Монголын нууц товчоо., өвч хуяглах (зэр зэвсэг хуяг дуулгаа бүрэн гүйцэд өмсөх, зүүх), өвч тоноглох (аливаа зүйлд тоног чимэглэлийг бүрэн хийх).

өвч гэр иж бүрэн тавилгатай гэр
өвч бие бүхий л бие
өвч хуяглах зэр зэвсэг хуяг дуулгаа бүрэн гүйцэд өмсөх, зүүх
өвч тоноглох аливаа зүйлд тоног чимэглэлийг бүрэн хийх