ӨВТГҮҮЛЭХ

Гаднын хүчээр биеийг зовуурьтай болгох: хүзүү өвтгүүлэх (ямар нэгэн зүйлийн гаднын нөлөөллөөс болж дэлгэрэнгүй...

хүзүү өвтгүүлэх ямар нэгэн зүйлийн гаднын нөлөөллөөс болж хүзүү өвдөх
өвтгүүлэхгүй мэс засал хийх биед мэдэгдэх зовуурьгүйгээр мэс засал хийх