ӨВСЛӨХ

Малд өвс тавих, идүүлэх: үхэр өвслөх (үхэртээ өвс тавьж өгөх), мах идэх шүдгүй, мал өвслөх дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (хариг хөгшин, бэлчээр муутай гэсэн санаа).

үхэр өвслөх үхэртээ өвс тавьж өгөх
мах идэх шүдгүй, мал өвслөх газаргүй хариг хөгшин, бэлчээр муутай гэсэн санаа