ӨВӨРЧЛӨХ I

1. Юмыг өөрийн болгож өмчлөх: өвөрчлөн авах (өмчлөн авах);


2. [шилжсэн] Юмыг янз байдлыг нь засан янзлах, гоёчлох;
3. Өөр болгох - Ямагт бялдууч ард авлигач түшмэл цааз дүрмийг өвөрчлөн шийтгэх, санааны дураар эргүү харыг байгуулав. Сүн улсын хүйтэн уулын бичиг.

Ижил үг:

ӨВӨРЧЛӨХ II