ӨВӨРЧ II

1. Өөрийн хамаатан саданг бодолхийлэгч;


2. Хэтэрхий тал тохой татагч.

Ижил үг:

ӨВӨРЧ I