ААДГАС

аадгас аадгас (аадгар юмны дахин дахин хөдлөх нь).