ААДГА :

аадга аадга (аадгар юмны үргэлжлэн хөдлөх нь).